məğlubedilməz

məğlubedilməz
sif. Məğlubiyyət bilməyən, məğlub olunmaz; basılmaz, yenilməz, çox güclü, həmişə qalib gələn. Məğlubedilməz ordu. – <Qızıl Arslan:> İdarə etdiyimiz məmləkətin xalqı yenilməz və məğlubedilməz bir xalqdır. M. S. O..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • məğlubedilməzlik — is. Məğlubiyyət bilməmə, məğlub edilə bilməmə, həmişə qalib gəlmə, basılmazlıq, yenilməzlik …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • yenilməz — sif. Basılmaz, məğlubedilməz, yıxılmaz, dağıdılmaz, çox möhkəm. Yenilməz Sovet Ordusu. Yenilməz mübariz. Yenilməz qala. – İdarə etdiyimiz məmləkətin xalqı yenilməz və məğlubedilməz bir xalqdır! M. S. O.. Bu qarlı dağlara sığındı Babək; Azərin… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • basılmaz — sif. 1. Basılması mümkün olmayan, basıla bilməyən, məğlub edilə bilməyən, məğlubedilməz. <Yasavul> özünü . . aşılmaz bir dağ, basılmaz bir qala sayır. S. R.. 2. Rəfedilməz, rəf edilə bilməyən, ortadan qaldırıla bilməyən. Alyoşa basılmaz bir …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • basılmazlıq — is. Məğlubedilməzlik …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qalibiyyətli — sif. Həmişə qalib gələn, müzəffər; məğlubedilməz. Qalibiyyətli türk ordusu. Qalibiyyətli xalq üsyanı …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • topdağıtmaz — sif. 1. Gücçatmaz, məğlubedilməz, yenilməz, alınmaz. El gücü, el köməyi; Topdağıtmaz qaladır. M. R.. 2. məc. Çox zəngin, çox varlı, avadanlıqla, qiymətli şeylərlə dolu. <Rüstəm bəy:> Mən haman Rüstəməm ki, topdağıtmaz Cümşüd bəyin evini… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • yenilməzlik — is. Basılmazlıq, məğlubedilməzlik, sarsılmazlıq, çox möhkəmlik …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • yıxılmaz — sif. Yıxılması, dağılması mümkün olmayan; sarsılmaz, devrilməz. İpəkdir vicdanın, poladdır yaxan; Yıxılmaz dağlara dayanmış arxan. S. V.. // Yenilməz, məğlubedilməz, alınmaz, möhkəm. Yıxılmaz qala …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • yıxılmazlıq — is. Yıxılmaz şeyin hal və keyfiyyəti; sarsılmazlıq, dağılmazlıq, möh kəmlik. // Yenilməzlik, alınmazlıq, məğlubedilməzlik, möhkəmlik …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”